N-spoor.com

Fotoalbum stations, stations in Utrecht

Station Utrecht Centraal

Stations in Nederland

Letter U, stations in Utrecht. Utrecht CS, Utrecht Lunetten, Utrecht Maliebaan, Utrecht Overvecht en Utrecht Terwijde.

Utrecht Centraal

Station Utrecht Centraal is het grootste spoorknooppunt van Nederland. Daarbuiten heeft het ook de grootste oppervlakte van stationsgebied van het land.

Op de plaats van het huidige station is in 1843 het eerste station van Utrecht geopend. De lijn liep eerst van Amsterdam naar Utrecht, deze lijn is aangelegd door de Nederlandsche Rhijnspooweg Maatschappij. later is deze lijn doorverbonden naar Arnhem.
In 1855 opende men de verbinding naar Rotterdam.
Vanaf 1863 bestaat er vanaf het station ook een verbinding naar Zwolle, de lijn Zwolle-Amersfoort-Utrecht is aangelegd door de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS).
In 1870 werd de verbinding naar 's-Hertogenbosch geopend.

Vanaf de begintijd van spoors Utrecht heeft de stad rond en in het centrum meerdere stations gekend, sommige kenden aparte spoorwegen, deze werden samengevoegd met de bestaande sporen op het Centraal Station, en er zijn meerdere stations gesloten en gesloopt.

Er valt eigenlijk niet makkelijk een korte beschrijving te maken van een station van dit formaat, door onder andere constante veranderingen in de maatschappij, en een constante groei van het aantal reizigers is het complex bijna chronisch onderhevig aan verbouwingen, vernieuwingen en aanpassingen.

Het stationsgebouw van Utrecht Centraal is eigenlijk in 1970 de vorm gaan krijgen die het nu in hoofdlijnen nog heeft.
Er werd een gigantische overspanning over de sporen van het station geopend, waarvandaan men makkelijk over kon stappen. Utrecht CS heeft nu een nog bredere traverse, in de grote stationshal die boven de sporen ontstaan is, kan men in afwachting op de treinen in tal van de winkeltjes winkelen, of gebruik maken van een van de vele horecagelegenheden. Overigens zal het wachten buiten calamiteiten nooit echt lang kunnen duren, er vertrekken immers ruim 900 treinen per etmaal vanaf CS.

Aan de ene zijde van het station vindt men het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne, aan de andere kant van het station bevinden zich onder andere de Jaarbeurshallen.

utrechtcentraal250709_.JPG utrechtcentraal250709_0.jpg utrechtcentraal250709_1.JPG utrechtcentraal250709_10.JPG utrechtcentraal250709_2.JPG utrechtcentraal250709_3.JPG utrechtcentraal250709_4.JPG utrechtcentraal250709_5.JPG utrechtcentraal250709_6.JPG utrechtcentraal250709_7.JPG utrechtcentraal250709_8.JPG utrechtcentraal250709_9.JPG

Utrecht Lunetten

Het oude eerste station van Lunetten werd geopend in 1874, en heeft tot 1932 bestaan door samenvoeging van de spoorwegen.

In 1980 is station Utrecht Lunetten, een stuk zuidelijker, als voorstadhalte geopend.

Bij de opening werd een sober gebouwtje, en evenzo sobere abri's op de perrons geplaatst.

utrechtlunetten(16).JPG utrechtlunetten(3).JPG utrechtlunetten(4).JPG utrechtlunetten(9).JPG

Utrecht Maliebaan

De Bouw van station Utrecht Maliebaan begon in 1873 en kwam gereed in 1874. Het gebouw werd gebouwd in opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.

Voordat de deuren van station Maliebaan opengingen, werd Utrecht al bediend door 2 andere spoorwegmaatschappijen, de SS en NRS.

In 1870 kreeg de HIJSM concessies voor de bouw van de Oosterspoorlijn. Deze lijn begon in Amsterdam richting zuiden tot Hilversum. Vanaf Hilversum oostwaarts richting Baarn, Amersfoort en Apeldoorn.
Bij Hilversum kwam er een aftakking richting Utrecht. Het station zelf werd aan de oostzijde van de Maliebaan gebouwd, en vandaar ook de naam van dit station.

In de glorieuze jaren dat Maliebaan als station in functie was, is de omgeving en het gebouw meermaals veranderd/aangepast.

In 1939 fusseerde de HIJSM met de SS (staatsspoorwegen). Omdat beide maatschappijen over een station beschikten in het centrum van Utrecht, was er een station teveel en is station Maliebaan als reizigersstation gesloten.
Tussen 1953 en 1954 is het gebouw verbouwd tot spoorwegmuseum, dit museum is hedendage nog steeds de bestemming van het oude stationsgebouw.

(Het spoorwegmuseum zelf was al in 1927 opgericht, maar bevond zich toen nog niet op de huidige locatie.)

utrechtmaliebaan27052010(13).JPG utrechtmaliebaan27052010(29).JPG utrechtmaliebaan27052010(31).JPG utrechtmaliebaan27052010(32).JPG utrechtmaliebaan27052010(36).JPG utrechtmaliebaan27052010(37).JPG utrechtmaliebaan27052010(42).JPG utrechtmaliebaan27052010(48).JPG utrechtmaliebaan27052010(49).JPG utrechtmaliebaan27052010(53).JPG utrechtmaliebaan27052010(62).JPG utrechtmaliebaan27052010(63).JPG utrechtmaliebaan27052010(71).JPG

Utrecht Overvecht

Station Utrcht Overvecht is in 1968 geopend.

Bij de opening van station Overvecht is het stationsgebouw type Sextant van ir. C. Douma geplaatst aan de 2 sporige spoorweg.
Dit type halte werd op meerdere nieuwe voorstadhaltes tussen 1968 en 1980 gebruikt.
Het gebouw bestaat uit 6 kanten, vandaar de naam sextant. De NS wist indertijd niet of de nieuwe haltes rendabel zouden worden qua reizigers, het sextant bood hierbij een uitkomst.

Voor de meeste stations die in eerste instantie in type sextant uitgevoerd zijn, geldt dat de gebouwen doorverhuurd, gesloten of gesloopt zijn.

In het geval van Utrecht Overvecht geldt een ander verhaal.
Het aantal reizigers werd zo groot dat er een groter station gebouwd diende te worden. (Zo ook station Rotterdam Alexander)

Tegenwoordig heeft station Utrecht Overvecht 4 perronsporen, en zoals uit de foto's blijkt een totaal andere uitstraling dan bij het type Sextant.

utrechtovervecht27032010(1).JPG utrechtovervecht27032010(10).JPG utrechtovervecht27032010(13).JPG utrechtovervecht27032010(18).JPG utrechtovervecht27032010(24).JPG utrechtovervecht27032010(26).JPG utrechtovervecht27032010(5).JPG utrechtovervecht27032010(6).JPG

Utrecht Terwijde

Station Utrecht Terwijde is geopend in 2003.

Men wist dat er in het bestemmingsplan een verhoogde spoorweg aangelegd zou worden, en zette voor dit station een simpele tijdelijke constructie neer.
In 2007 is station Utrecht Terwijde alweer verhuisd, naar het naastgelegen spoorviaduct, met de nog in aanbouw zijnde sporen 3 en 4.
Het station is in Randstadspoor stijl uitgevoerd. Deze stijl is tussen 2000 en 2015 al meermaals uitgevoerd in de regio Utrecht.

utrechtterwijde29122009(10).JPG utrechtterwijde29122009(14).JPG utrechtterwijde29122009(2).JPG utrechtterwijde29122009(20).JPG utrechtterwijde29122009(26).JPG utrechtterwijde29122009(3).JPG

einde pagina

Naar indexpagina stations

Naar begin van deze pagina

Naar fotopagina algemeen

Naar startpagina (home)


© 2009-2010 www.n-spoor.com