N-spoor.com

Fotoalbum stations, letter D, stations in Den Haag

station Den Haag HS

Stations in Nederland

Deze pagina bevat informatie en foto's van spoorwegstations in Den Haag.

Scroll naar beneden en klik op een foto of thumbnail van een station dat u wilt bekijken, het fotoalbum van het betreffende station opent dan vanzelf.

Stukje spoorweggeschiedenis Den Haag

In 1939 startte de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM) de eerste spoorwegverbinding tussen Amsterdam en Haarlem.

Deze lijn werd in de jaren erna verlengd van Haarlem via Leiden naar Den Haag, de spoorbaan tot Den Haag kwam gereed in 1843. Tot 1847 had station Den Haag HS de functie van kopstation, vanaf 1847 werd de spoorlijn verlengd tot Rotterdam.
Deze spoorlijn is spoorlijn 101 genoemd en heet ook wel de Oude Lijn.

De plaats van het eerste station van Den Haag is nog steeds de plaats van het huidige station Den Haag Hollands Spoor, ook al is zowel de omgeving, de spoorhoogteligging en het stationsgebouw veranderd.

In 1868 kwam de tweede spoorwegverbinding van Den Haag gereed. De Nederlandse Rhijnwegmaatschappij (NRS) legde de spoorverbinding aan vanuit Utrecht. Deze spoorlijn werd overgenomen door de Staatsspoorwegen (SS) welke het tweede stationsgebouw in Den Haag bouwden, dit gebouw lag naast het huidige station Den Haag CS.

De aanleg van deze spoorlijnen vormden de basis van de spoorwegverbindingen zoals we deze nu nog kennen.
Er zijn in de jaren daarna nog tal van andere spoorlijnen bijgebouwd, verlegd of uitgebreid.


Den Haag CS

Het huidige Den Haag CS is geopend in 1973.

Oorspronkelijk is het oude CS, dat naast het huidige CS stond, het tweede stationsgebouw van Den Haag en was gebouwd door de Staatsspoorwegen (SS). Het oude SS station was geopend in 1868.

Het centraal station van Den Haag is een kopstation, het grootste kopstation van Nederland
Als het aan de Nederlandse Spoorwegen had gelegen, had het huidige CS er niet eens gekomen. Door weerstand van de gemeente is de bouw toch gerealiseerd.

In het begin van het bestaan van station Den Haag SS reed de spoorlijn alleen nog maar richting Utrecht.
Omdat het spoor bij station Hollandsspoor destijds verhoogd hergelegd werd, ging het spoor onder het spoor van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM) door.

In de jaren 20 van de 20e eeuw begon een samenwerkingsverband met de HSM, er is toen ook een spoor vanaf Den Haag SS richting HS aangelegd.

Na het gereedkomen van het huidige centraal station is er ook nog een spoorwegverbinding richting Leiden aangelegd waardoor het een wirwar van spoor is in de omgeving van de stations CS en HS.

Architecten van het huidige betonnen grauwe stationsgebouw met kantoortoren zijn ir. K. van der Gaast en ir. J. Bak.

denhaagcs050709_.JPG denhaagcs050709_1.JPG denhaagcs050709_10.JPG denhaagcs050709_11.JPG denhaagcs050709_12.JPG denhaagcs050709_13.JPG denhaagcs050709_2.JPG denhaagcs050709_3.JPG denhaagcs050709_4.JPG denhaagcs050709_5.JPG denhaagcs050709_6.JPG denhaagcs050709_7.JPG denhaagcs050709_8.JPG denhaagcs050709_9.JPG
Den Haag HS

Het eerste stationsgebouw in Den Haag was station Hollands Spoor.

De spoorverbinding van spoorlijn 101 kwam in 1843 gereed tot Den Haag, hier werd station Hollands Spoor gebouwd door de HSM (Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij) die de eerste spoorlijn in Nederland aangelegd heeft tussen Amsterdam en Haarlem, spoorlijn 101 is hier een gedeelte van, deze werd later doorgetrokken over Leiden naar Den Haag (en later Rotterdam).

Station HS had in beginsel een wit stationsgebouw, zowel het gebouw als de sporen lagen op maaiveld. Het gebouw stond toen nog op gemeentegrond van de gemeente Rijswijk, en de omliggende woonwijken zijn later om dit gebouw opgetrokken.

De eerste jaren was station HS een kopstation, in 1847 werd spoorlijn 101 voltooid door de opening van het stuk Den Haag-Rotterdam.

In de decenia hierna is er veel gebeurd op en rond het spoor, er kwamen na de HSM nog meerdere spoorbedrijven in Nederland en de toename van treinreizigers nam enorm toe. Grootste concurent in die tijd van de HSM waren de Staatsspoorwegen, die inmiddels ook een spoorlijn in Den Haag uitbaatte (Den Haag SS(CS)-Arnhem), de SS was in Amsterdam de concurentiestrijd (qua stationsgebouw) aangegaan door een nieuw eiland in het IJ te bouwen, met hierop het visitekaartje van de SS, station Amsterdam CS.

Dit vroeg om innovatie, ir. D.A.N. Margadant nam deze uitdaging aan, en begon aan de bouw van een in die tijd geheel nieuwe kijk op stationsbouwen.
Het oude stationsgebouw werd in 1888 gesloopt, tegelijkertijd met de aanvang van de bouw van het nieuwe HS.
De sporen werden op een aangelegde spoordijk op hoogte herlegd, terwijl het stationsgebouw op maaiveld bleef, hierdoor bleef de reiziger onder het spoor en kon achter het stationsgebouw, onder de sporen door, naar het perron van keuze gaan en hoefde om het perron te berreiken alleen nog maar naar boven te gaan.

Dit gebouw met dubbele spoorwegoverkapping, veel reliŽfs en ornamenten in renaissancestijl werd in 1891 geopend en kwam in 1893 gereed.
Station HS beschikt over ruime brede (eiland) perrons met voldoende gelegenheid voor wachtruimtes en andere spoorgerelateerde gebouwen. Gelet op de concurentiestrijd met de SS is het doel geslaagd; een duidelijk visitekaartje van de HSM.

Station Den Haag Hollandsspoor beschikt als een van de weinige stations in Nederland over een koninklijke wachtkamer.

denhaaghs050709(1).JPG denhaaghs050709(10).JPG denhaaghs050709(14).JPG denhaaghs050709(15).JPG denhaaghs050709(2).JPG denhaaghs050709(22).JPG denhaaghs050709(23).JPG denhaaghs050709(24).JPG denhaaghs050709(4).JPG denhaaghs050709(5).JPG denhaaghs050709(7).JPG
Den Haag Laan Van Nieuw Oost Indie

Station Den Haag laan van Nieuw Oost Indie is geopend op 1 mei 1907.

Oorspronkelijk bestond station laan van NOI uit houten perrons.
In 1978 werd dit vervangen door een geheel nieuw stationsgebouw met 6 perronsporen, het ontwerp is van ir. C. Douma.

Deze vervanging was door de toename van reizigers en spoorverbindingen nodig.
De nieuwe spoorverbinding vanaf Den Haag CS richting Leiden (Schiphollijn) vergden ook meer spoorcapaciteit.

denhaaglaanvannoi04072010(1).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(16).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(19).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(21).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(25).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(3).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(32).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(38).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(7).JPG stations/denhaaglaanvannoi/denhaaglaanvannoi04072010(9).JPG
Den Haag Mariahoeve

Station Den Haag Mariahoeve is geopend op 22 mei 1966, het oorspronkelijke (weggevaagde) ontwerp is van ir. C. Douma.

In de loop der jaren is de spoorcapaciteitsaanvraag gegroeid, de sporen zijn verdubbeld, station Mariahoeve bestaat hedendage uit 2 enkelsporige perrons en een eilandperron.
Om het oorspronkelijke stationsgebouw is in 1984 een kantoorcomplex heengebouwd.

stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(11).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(15).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(17).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(20).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(23).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(28).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(31).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(33).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(35).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(45).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(48).JPG stations/denhaagmariahoeve/denhaagmariahoeve04072010(9).JPG
Den Haag Moerwijk

Station Den Haag Moerwijk is geopend op 2 juni 1996, het ongebruikte stationsgebouw is van ir. J. Bak.

Het spoor aan de oude lijn is hier verdubbeld tot 4 sporen en omvat 2 eilandperrons.
Aan de Moerwijkzijde staat het stationsgebouw, dat na de opening nooit geopend is geweest voor vervoersbewijzen.

stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(14).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(17).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(19).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(22).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(27).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(30).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(41).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(48).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(52).JPG stations/denhaagmoerwijk/denhaagmoerwijk04072010(56).JPG
Den Haag Ypenburg

Station Den Haag Ypenburg ligt tussen de stations Voorburg en Zoetermeer.

Deze voorstadshalte ligt nabij de nieuwbouwwijk Ypenburg en het voetbalstadion van Den Haag. Halte Ypenburg ligt paralel aan de A12 en is geopend op 11 december 2005.

stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(11).JPG stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(19).JPG stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(2).JPG stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(24).JPG stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(30).JPG stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(36).JPG stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(40).JPG stations/denhaagypenburg/denhaagypenburg18072010(6).JPG
einde pagina

Naar indexpagina stations

Naar begin van deze pagina

Naar fotopagina algemeen

Naar startpagina (home)


© 2009-2010 www.n-spoor.com